Strukturalne fasade

Karakteristika strukturalne fasade je da površina kojom je obloženo staklo ima efekat kontinuirane ploče. Odnosno alumijiumski profili ostaju skriveni jer se staklo lepi specijalnim lepkom na njih.

Zastakljivanje se obavezno vrši termoizolacionim staklima. Pri čemu se mora voditi računa da spoljašnje staklo mora biti kaljeno. Kaljeno staklo ima značajno veću čvrstoću na udar i na savijanje u odnosu na obična flat stakla, dok mu je jedna od najznačajnih karakteristika da se pri lomu raspada na veći broj manjih tupih komadića.

Strukturalne fasade omogućavaju:

  • dobru toplotnu zažtitu
  • zaštitu od atmosferskog uticaja
  • zvučnu zaštitu
  • uštedu, jer se troši manje energenata na hlađenje i grejanje